Home / KBE

KBE

KBE System 70 Прозорци от KBE System 70 -системи за прозорци и врати ефективна топлинна изолация и многообразие в дизайна.
Вие инвестирате много във Вашия дом. Прозорците от KBE System 70 правят така, че Вие винаги да се радвате да се завърнете в дома си и то преди всичко, ако имате специални изисквания към дизайна. Това е така, защото прозорците от KBE System 70 правят завършен облика на Вашия дом. Разнообразието от форми, цветове, декори и дизайнерски крила разкрива редица възможности.
Добрата топлоизолация осигурява приятен климат в жилището – особено, когато навън има буря или вали сняг.

Технически харетеристики на профила:
♦ 5-камерен PVC профил
♦ Ширина на профила – 70 мм.
♦ Uf – коефициент на топлопреминаване на профила – 1,3 W/m²K
♦ Индекс на шумоизолация – 40 dB
Обков – MACO (Австрия)

КВЕ е оптималния вариант в съотношение цена – качество.Предлага се с двоен стъклопакет 24 мм и с троен стъклопакет 32 мм.

KBE – пред Вас е една от водещите марки профили за пластмасови прозорци. Индивидуалният подход към клиента, бързите доставки и техническите иновации стремително въздигнаха KBE в челото на профилните системи в Европа.