Home / Коефициент на топлопроводимост на дограмата

Коефициент на топлопроводимост на дограмата

Стойността на този параметър зависи от коефициентите на топлопроводимост на профила (Uf) и на стъклопакета (Ug) и е изключително важен при избора на PVC дограма. Коефициентът на топлопроводимост се измерва в W/m2K. Колкото по-ниска е стойността на Uw толкова по-добри топлоизолационни характеристики притежава дограмата. Препоръчваме Ви да изберете дограма с Uw < 1.36 W/m2K .